Op welke vraag wilt u een Helder antwoord?

Helder Controle hecht aan een transparante aanpak. Eén die ruimte biedt voor een goed onderling contact met uw eigen medewerkers of uw eigen accountantskantoor. En één waarin we zaken duidelijk bespreken met u, zodat er geen onbeantwoorde vragen overblijven. Onze naam is immers ook onze missie:
Helder Controle.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze site? En wilt u weten wat we voor ú kunnen betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze mensen. Of bekijk alvast de meest gestelde vragen hieronder.

 

Wanneer valt mijn onderneming onder de controleplicht?

Een rechtspersoon (NV, BV of coöperatieve vereniging) is gebruikelijk wettelijk controleplichtig als gedurende twee opeenvolgende jaren aan twee van de drie volgende criteria wordt voldaan: en balanstotaal groter dan 6 miljoen euro, een omzet groter dan 12 miljoen euro en 50 of meer (eigen) medewerkers. Ook om andere redenen kan een organisatie wettelijk verplicht zijn een accountantscontrole te laten uitvoeren. Wanneer u hierover meer wilt weten, neem dan contact op met één van de medewerkers van Helder.

Verricht Helder ook subsidiecontroles?

Ja, naast de werkzaamheden in het kader van (wettelijk verplichte) accountantscontroles van jaarrekeningen heeft Helder ruime ervaring met verschillende subsidiecontroles. In de glastuinbouw gaat het om Gemeenschappelijke Marktordening (GMO). Daarnaast kun u denken aan projectsubsidies die door de gemeente worden verstrekt, zoals in de zorgsector.

Doet Helder ook accountantscontrole bij verenigingen en stichtingen?

Ja, Helder mag - naast rechtspersonen (NV, BV en coöperaties) - ook verenigingen en stichtingen tot haar klanten rekenen. In de accountantscontrole van verenigingen en stichtingen ligt de nadruk vaak op het aspect rechtmatigheid voor het afleggen van verantwoording.

Heeft een vrijwillige controleopdracht ook waarde voor mij als ondernemer?

Ja, bij de controlewerkzaamheden wordt uw interne organisatie getoetst en komen aandachtspunten naar voren. Deze punten bespreken wij met u en leiden tot verbeteringen binnen uw organisatie.

Is accountantscontrole een noodzakelijk kwaad of niet?

Onze ervaring is dat accountantscontrole leidt tot verbeterpunten voor ondernemingen. Ook zet de controle u als ondernemer aan het denken over de doelmatigheid van uw organisatie. Daarnaast heeft de controleverklaring waarde voor belanghebbenden, waaronder (externe) financiers.

Ik heb een deelneming in het buitenland, hoe gaat Helder daarmee om?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de omvang van de deelneming en of er sprake is van een controlerend accountant ter plaatse. Helder Controle heeft via haar SRA-lidmaatschap toegang tot het INAA-netwerk, een internationale organisatie van accountants. Wanneer de controle van een jaarrekening van een buitenlandse deelneming moet worden uitgevoerd, kunnen we met plaatselijke accountants samenwerken.

Welke verklaringen verstrekt Helder?

Het belangrijkste deel van onze werkzaamheden heeft betrekking op accountantscontrole. Deze werkzaamheden leiden uiteindelijk tot een controleverklaring bij de verantwoording (jaarrekening of ander financieel overzicht). Daarnaast voert Helder beoordelings- en samenstellingsopdrachten uit, evenals bijzondere onderzoeken.